JE NAČASE ZMENIŤ VZDUCHLogo SecurPneus

Špeciálna plynná zmes na hustenie pneumatík

Výhody pri náročnej prevádzke

Aplikácia SECUR PNEUS pri nákladných automobiloch,autobusoch a ďalších ťažkých dopravných prostriedkov znamená
pre uživaťelov celý rad výhod:

 • vylúčenie tvorby zápalných zmesí vo vnútri pneumatiky
 • vylúčenie vzniku trhlín a následky deštrukcie pneumatiky
 • kratšia doba plnenia pneumatiky (cca 1/3 času v porovnaní so stlačeným vzduchom)
 • stabilný tlak v pneumatike po dlhšiu dobu (5x dlhšia než pri stlačenom vzduchu)
 • kontrola tlaku pneumatík v dlhších časových intervaloch _ zvýšenie životnosti pneumatík _ vyššia bezpečnosť prevádzky

Výhody pre obytné vozy,obytné prívesy,prívesy a motocykle

Dlhé jazdy, ktoré tieto vozidlá bežne absolvujú, menia v priebehu času rozmerové a mechanické charakteristiky pneumatík a urýchľujú tak ich štrukturálne stárnutie, ktoré môže vo svojom dôsledku viesť až k deštrukcii pneumatiky a k ohrozeniu bezpečnosti cestnej prevádzky. Inertná plynná zmes SECUR PNEUS úplne zabraňuje stárnutiu pneumatík, pretože jej používaním zostane charakteristika pneumatík nezmenená. SECUR PNEUS, to je malé doplnenie, ktoré zabezpečuje veľkú bezpečnosť.

SECURPNEUS je bez oleja
Pre mazanie kompresorov je najmä používaný olej. Prítomnosť olejových pár vnútri pneumatík výrazne urýchľuje proces starnutia pryže a v spojení s kyslíkom vedie k vytvoreniu horľavých plynných zmesí, u ktorých hrozí nebezpečenstvo samovznietenia.
SECUR PNEUS je bez vlhkosti
Používanie bežných kompresorov znamená aj prítomnosť atmosferickej vlhkosti v pneumatike. Výskyt vlhkosti spôsobuje nielen výkyvy tlaku v závislosti na teplote, ale vedie aj k oxidácii a stárnutiu tých častí pneumatiky,
ktoré sa nachádzajú vnútri, t. j. vnútorný povrch pryže, ventilu a disku kolesa.
SECUR PNEUS je bez kyslíka
Kyslík je príčinou stárnutia materiálu a veľmi často tiež príčinou deštrukcie pneumatiky. Vysoké prevádzkové teploty a prítomnosť kyslíka podporujú samostatné vznietenie vnútrajšku

Už je načase zmeniť vzduch

Skončite s normálnym vzduchom! Nastal čas použivať SECURPNEUS – najnovšiu plynnú zmes k plneniu pneumatík. Aj Vy používajte SECUR PNEUS a využite tak výsledky dlhodobých výsledkov, ktoré boli realizované v oblasti letectva a automobilového športu, kde sú nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť najvyššie. SECUR PNEUS teraz poskytuje technológiu, ktorá nebola do dnešného dňa bežnému uživateľovi ciest k dispozícii. V súčasnej
dobe SECUR PNEUS predstavuje výhodné riešenie pre tých vodičov, ktorí kladú najvyššie nároky na svoje pneumatiky a súčasne hľadajú optimálne náklady a najvyššiu mieru aktívbnej bezpečnosti.

 • Viac kilometrov
  Plynná zmes SECUR PNEUS zaručuje správny a stály tlak pneumatiky po dobu 5x dlhšiu než pri plnení normálnym vzduchom. Pneumatiky plnené SECUR PNEUS preto podliehajú ďaleko menej negatívnym vplyvom, ktoré vznikajú pri jazde s podhustenými pneumatikami. To vedie k podstatnému zvýšeniu výkonu pneumatiky(priebeh kilometrov) a k zníženiu spotreby pohonných hmôt.
  Plynná zmes SECUR PNEUS je inertná, pretože je úplne bez kyslíka a iných nečistôt, ktoré sa bežne nachádzajúv stlačenom vzduchu a sú príčinou trhlín a straty pružnosti pneumatík. SECUR PNEUS tak zvyšuje životnosť pneumatík.
 • Väčšia istota
  SECUR PNEUS vyplňuje bezpečnostné vákuum medzi pneumatikou a vozidlom. Princíp je veľmi jednoduchý: SECURPNEUS zabraňuje tvorbe zápalných zmesí vo vnútri pneumatík, čo by mohlo pri prehriatí viesť až k ich deštrukcii. Správny tlak pneumatík zaisťuje dokonalé jazdné vlastnosti aj v kritických situáciach a pri všetkých spôsoboch jazdy. SECUR PNEUS = okamžitá väčšia bezpečnosť.
 • Maximálny výsledok
  Konštantný tlak pneumatík zaručuje maximálnu styčnú plochu medzi automobilom a vozovkou. Absencia atmosferickej vlhkosti v pneumatike zabraňuje nežiadúcim výkyvom tlaku, ktoré sú obvykle vykonané teplotnými zmenami pneumatík. Maximálny záber (adhesia) a nemenné jazdné vlastnosti sú tými veličinami, ktoré vyžadujú použitie SECUR PNEUS v oblasti automobilového športu, ale rovnako tak dôležité sú aj pre bežného motoristu. SECUR PNEUS = špičková technológia automobilového športu použitá tiež vo Vašom aute.

Od slov k realite
Predaju SECUR PNEUS predchádzal celý rad dlhodobých laboratórnych aj prevádzkových testov.
V priebehu skúšobnej doby 24 mesiacov bolo dosiahnutých prekvapujúcich výsledkov:

 • stále rovnaký tlak v pneumatikách pri znížení profilového oteru a spotreby pohonných hmôt,
 • až o 75 % menej trhlín pneumatík pri ich prehriatí,
 • vylúčenie oxidácie pryže a disku kolesa, a predĺženie životnosti pneumatík o viac ako 20 %,
 • stabilizácia tlaku pri zahriatých pneumatikách