Zimné pneumatiky povinné pre všetkých používateľov (domácich a cudzincov)

ŠtátObdobieMinimálna hĺbka
dezénu
zimnej pneumatiky
Slovensko15.11 – 31.033mm
Česká republika01.11 – 31.034mm
Rakúsko01.11 – 15.044mm
Fínsko01.12 – 31.033mm
Estónsko01.12 – 01.033mm
Lotyšsko01.12 – 31.044mm
Litva01.12 – 31.043mm
Slovinsko15.11 – 15.034mm

Zimné pneumatiky povinné pre všetkých používateľov v závislosti od počasia a jazdných podmienok (domáci a cudzinci)

ŠtátMinimálna hĺbka dezénu
zimnej pneumatiky
Nemecko4mm

Zimné pneumatiky povinné pre domácich používateľov

ŠtátObdobieMinimálna hĺbka
dezénu
zimnej pneumatiky
Nórsko16.10 – 30.043mm
Švédsko01.12 – 31.033mm

Bez predpisov, ale s povinnosťou jazdiť so špeciálnym zimným vybavením (zimné pneumatiky alebo reťaze) na niektorých úsekoch ciest v závislosti od jazdných podmienok

ŠtátMinimálna hĺbka dezénu
zimnej pneumatiky
Poľsko3mm
Maďarsko3mm
Francúzko3mm
Španielsko3mm
Taliansko3mm
Švajčiarsko3mm

V prípade letných pneumatík v rámci EU je zákonom stanovená minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm

Slovensko
Na Slovensku je používanie zimných pneumatík povinné od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ je na vozovke súvislá snehová alebo ľadová vrstva. Polícia môže vodiča pokutovať do výšky 60 € alebo dokonca zakázať jazdu. Náklady s tým spojené hradí vodič.

Česká republika (§40a zákona č. 361/2000 Sb.:“)
Automobily v Českej republike musia byť vybavené zimnými pneumatikami od 1. novembra do 31. marca pokiaľ sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu, alebo námraza. Ďalej musia byť vybavené zimnými pneumatikymi pokiaľ sa dá vzhľadom k poveternostným podmienkam predpokladať, že se na vozovke počas jazdy môže vyskytovať súvislá vrstva snehu, ľadu, alebo námraza.
Za týchto podmienok je možné použiť motorové vozidlo kategorie M alebo N 2) k jazde na pozemných komunikáciach iba za podmienky použitia zimných pneumatík, a to u motorových vozidiel s maximálnou přípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na všetkých kolesách a u motorových vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg na všetkých kolesách hnacích náprav s trvalým prenosem hnacej sily. Zimné pneumatiky podľa  prvej vety musia mať hĺbku dezénu hlavných dezénových drážok alebo zárezov nejmenej 4 mm a u motorových vozidel s maximálnou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcouu 3 500 kg nejmenej 6 mm.
Na úsekoch ciest označených dopravnou značkou „zimná výbava” musia byť vozidlá v období od 1. novembra do 31. marca vybavené zimnými pneumatikymi. Povinnosť platí pre všetky vozidlá bez rozdielu hmotnosti. V uvedenom období teda bude pre každého vodiča v úseku diaľnice D1 Loket (exit 66) – Velká Bíteš (exit 162) povinné mať na vozidle zimné obutie. Hĺbka dezénu musí byť najmenej 4 mm na všetkých kolesách (pri vozidlách do 3500 kg), alebo najmenej 6 mm na všetkých hnacích kolesách (pri vozidlách nad 3500 kg).

Rakúsko
V Rakúsku sú vodiči zo zákona povinní prispôsobiť vybavenie svojho vozidla zimným podmienkam od 1. novembra do 15. apríla. V tomto období bude vodičom, ktorých polícia pristihne pri jazde s letnými pneumatikami na zasneženej vozovke, udelená pokuta vo výške až 5000 €! To isté platí aj pre automobily obmedzujúce plynulú cestnú premávku. Ak spôsobí vodičs letnými pneumatikami v zime nehodu, poisťovňa môže odmietnuť pokryťvzniknuté škody v plnej výške, pokiaľ bude uznané, že zimné pneumatiky mohli nehode zabrániť.

POZOR: V Rakúsku sú zimné pneumatiky s hĺbkou dezénu menšou ako 4 mm považované za letné pneumatiky.

Estónsko
Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra do 1. apríla. Tento časový rámec môže byť v závislosti na klimatických podmienkach zmenený. Tieto nariadenia sa vzťahujú aj na turistov

Fínsko
Vo Fínsku, s jeho extrémnou klímou, sú zimné pneumatiky povinné medzi 1. decembrom a 31. marcom. Zimné pneumatiky musia mať minimálnu hĺbku dezénu 3 mm, inak môže polícia udeliť významnú pokutu.

Lotyšsko
0d 1. decembra do 31. apríla sú vodiči v Lotyšsku povinní jazdiť na zimných pneumatikách. Minimálna hĺbka dezénu je 4 mm. Tieto nariadenia sa vzťahujú aj na turistov.

Litva
Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra do 31. apríla. Tieto nariadenia sa vzťahujú aj na turistov

Slovinsko
Medzi 15. novembrom a 15. marcom musia byť automobily v Slovinsku vybavené zimnými pneumatikami. Minimálna hĺbka dezénu je 3 mm. Pokiaľ je na vozovkách sneh, tak je vyžadované aj od turistov, aby mali na svojich automobiloch zimné pneumatiky. Pokiaľ na vozovkách sneh nie je, turisti musia konať podľa pravidiel v ich vlastných krajinách. V zime by turisti nikdy nemali vchádzať na územie Slovinska bez zimných pneumatík, obzvlášť pokiaľ plánujú jazdu cez severnú časť Slovinska.

Nemecko
Podľa nemeckého zákona (StVO § 2, 3a) z 1. mája 2006 je povinnosťou vodiča prispôsobiť výbavu automobilu zimným podmienkam. To zahŕňa aj zaobstaranie si pneumatík, ktoré sú vhodné do zimného počasia. Pokiaľ polícia zastaví na zasneženej vozovke automobil s letnými pneumatikami, zaplatí jeho vodič pokutu. To isté platí aj pre automobily obmedzujúce plynulosť cestnej premávky. Ak spôsobí vodič s letnými pneumatikami v zime nehodu, poisťovňa môže odmietnuť pokryť vzniknuté škody v plnej výške, pokiaľ bude uznané, že zimné pneumatiky mohli nehode zabrániť.

Nórsko
V Nórsku neexistuje povinnosť používať zimné pneumatiky v zimnom období, ale nórske zákony vyžadujú „pneumatiky s dostatočnou priľnavosťou“ a minimálnou hĺbkou dezénu 3 mm. Polícia sa rozhoduje prípad od prípadu a „Scandinavian Tire & Rim Organization“ (STRO) odporúča počas zimného obdobia jazdu iba s dobrými zimnými pneumatikami. Tieto pravidlá sa vzťahujú tiež na turistov.

Švédsko
Vo Švédsku je používanie zimných pneumatík povinné medzi 1. decembrom a 31. marcom, v prípade zimných podmienok. Toto nariadenie platí len v prípadoch, pokiaľ sú vedľajšie, menšie vozovky pokryté snehom a snehovou kašou. Toto nariadenie sa nevzťahuje na turistov cestujúcich doŠvédska, ktorí sú však povinní jazdiť s pneumatikami s minimálnou hĺbkou dezénu 3 mm. Všeobecne by turisti nemali nikdy navštevovať škandinávske krajiny v priebehu zimy s letnými pneumatikami.

Poľsko
V tejto krajine neexistuje všeobecná povinnosť používať zimné pneumatiky, ale vzhľadom na tuhé zimy vo väčšine oblastí východnej Európy je vodičom odporúčané používanie zimných pneumatík.

Maďarsko
V tejto krajine neexistuje všeobecná povinnosť používať zimné pneumatiky. V Maďarsku však musia mať vodiči v zime v automobile snehové reťaze. Turistom, ktorí nemajú snehové reťaze, môže byť vstup do krajiny odoprený.

Francúzsko
Vo Francúzsku nie je povinnosť používať zimné pneumatiky. Vodiči v mnohých častiach krajiny si ich ale často obstarávajú, pretože v oblastiach na severe, východe a severovýchode prinášajú početné výhody. Na niektorých vozovkách vo Francúzsku musia vodiči používať špeciálne zimné vybavenie ako reťaze.

Španielsko
Zimné pneumatiky nie sú v Španielsku povinné. Vodiči v mnohých častiach krajiny, obzvlášť v oblastiach na severe, môžu mať však zo zimných pneumatík len a len výhody. Vodiči v Španielsku musia na niektorých vozovkách používať zimné vybavenie ako sú reťaze.

Taliansko
V Taliansku nie je povinnosť používať zimné pneumatiky, ale obzvlášťv severných častiach Talianska sú zimné pneumatiky veľmi odporúčané.

Švajčiarsko

Aj napriek tuhým zimám vo Švajčiarsku nie sú zimné pneumatiky povinné. Vodiči s letnými pneumatikami však môžu niesť zodpovednosť za vznik dopravnej nehody, pokiaľ bude uznané, že kolízii mohli zimné pneumatiky zabrániť. Toto pravidlo platí aj pre zimné pneumatiky s hĺbkou dezénu menšou ako 4 mm. Švajčiarske poisťovne často odmietajú pokryť vzniknutéškody, pokiaľ automobil nebol vybavený adekvátnymi pneumatikami.