1. novembra 2012 vstupuje do platnosti nové nariadenie Európskeho parlamentu, ktoré sa vzťahuje na všetky pneumatiky pre osobné, ľahké úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, diaľkové a mestské autobusy vyrobené po 1.júli 2012. (T.j. od DOT 2712)Od tohoto dátumu musia byť všetky uvedené pneumatiky na predajnom mieste označené predpísaným klasifikačným štítkom.

Nové označovanie pneumatík
Nové označovanie pneumatík

Obrat k lepšiemu

Nový systém označovania pneumatík prináša pre každého z nás mnoho výhod. Jeho cieľom je zvýšiť cest nú bezpečnosť, znížiť spotrebu paliva a zmierniť vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie.

Rýchle porovnanie pneumatík

Odteraz budete schopní porovnať jednotlivé pneumatiky z hľadiska 3 základných kritérií:

  • Spotreba paliva (jedna nádrž z piatich je prekvapivo spotrebovaná pneumatikami)
  • Priľnavosť na mokrom povrchu (kľúčový bezpečnostný faktor)
  • Vonkajšia hlučnosť pneumatiky (zvuk, ktorý vydávajú vaše pneumatiky pri jazde z vonkajšku vozidla)

Nie len porovnanie ceny je pri pneumatikách zásadné…

V okamihu, keď nakupujete pneumatiky, požadujete fakty. Chcete čo najľahšie získať objektívnu informáciu o tom, aký bude mať vaša voľba vplyv na vašu bezpečnosť, na prostredie a ľudí okolo vás. Pre vás môže tento posun znamenať čoraz lepšie a lepšie vlastnosti pneumatík.

Označenie spotreby paliva pneumatík

1. Porovnajte spotrebu paliva

Tento obrázok ukazuje, nakoľko je pneumatika výkonná z hľadiska spotreby paliva. .Palivová účinnosť je klasifikovaná triedami od A (najviac účinná) po G (najmenej účinná)Ušetrite až € 300, resp. 80 litrov paliva, za obdobie životnosti vašich pneumatík. Vozidlo vybavené pneumatikami triedy A, idúce rýchlosťou 80 km/h, spotrebuje o 7,5 %1 paliva menej než vozidlo s pneumatikami triedy GVýsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla a klimatických podmienok, ale citeľne rozdielna spotreba paliva medzi jednotlivými triedami je dokázaná.

Označenie brzdných vlastností pneumatík

2. Porovnajte brzdné vlastnosti na mokrom povrchu

Táto schéma ukazuje, ako pneumatika brzdí v mokrých jazdných podmienkach. Hodnotenie prebieha medzi triedami A (najbezpečnejšia pneumatika s najkratšou brzdnou dráhou) a G (najmenej bezpečná pneumatika s najdlhšou brzdnou dráhou).Skráťte svoju brzdnú dráhu o dĺžku 4 osobných vozidiel. Brzdná dráha vozidla vybaveného pneumatikami triedy A, idúceho rýchlosťou 80 km/h, môže byť až o 18 m, resp. o 30 % 1, kratšia než pri vozidle s pneumatikami triedy G.

Označenie vonkajšej hlučnosti pneumatík

3. Porovnajte vonkajšiu hlučnosť pneumatík

Tento obrázok ukazuje hlučnosť pneumatiky v decibeloch (dB). Symbol 3 zvukových vĺn uvádza, nakoľko pneumatika vyhovuje so zreteľom na plánované európske limity. Vonkajšia hlučnosť pneumatiky nemusí zodpovedať hlučnosti pneumatiky, ktorá je počuteľná vo vnútri vozidla.

  • 3 čierne vlny = hlučná pneumatika, ale hlučnosť je nižšia než maximálna hranica povolená v súčasnosti
  • 2 čierne vlny = stredne hlučná pneumatika, v plánovanom limite a menej než 3 dB pod plánovaným limitom
  • 1 čierna vlna = pneumatika s nízkou mierou hlučnosti, viac než 3 dB pod plánovaným limitom


Čo je ešte pri výbere pneumatík dôležité?

Označovanie pneumatík je dobrý začiatok, ale pre vás sú zásadné ešte ďalšie 3 výkonnostné charakteristiky pneumatík.

Životnosť: Pneumatika, ktorá dlhšie vydrží, z dlhodobého hľadiska ušetrí vaše náklady. Správna pneumatika vám môže v porovnaní s inou pneumatikou ponúknuť až rok jazdy navyše.

Jazdná stabilita v zákrutách: K 25 % nehôd2 dochádza v zákrutách.

Brzdné vlastnosti na suchom povrchu: K 70 % nehôd2 dochádza na suchej vozovke.

Požadujete od svojich pneumatík menšiu spotrebu paliva a väčšiu bezpečnosť?

Aj na vás záleží…
Pneumatiky hrajú dôležitú rolu, ale zásadný vplyv na výsledný efekt máte vy ako vodič.

Ekologická jazda: Šetrite po celý čas jazdy šetrným pridávaním plynu.

Správny tlak hustenia: Kontrolujte pravidelne tlak hustenia vašich pneumatík a minimalizujte tak stratu energie spôsobenú nadmerným valivým odporom a optimalizujte priľnavosť na mokrej vozovke.

Udržujte bezpečnú jazdnú vzdialenosť: Bezpečná jazdná vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami znižuje riziko vzniku nehody.


Čerpané zo zdroja MTI – Michelin technické informácie