Pneumatika je zhotovená zo zmesi materiálov rôznych vlastností, ktorých zhotovenie si vyžaduje úplnu presnosť.

Konštrukcia pneumatiky
Konštrukcia pneumatiky

Skladá sa z týchto častí:

1 – Kaučuková vrstva, ktorá je úplne vzduchotesná.
Táto vrstva sa nachádza vo vnútri pneumatiky a vytvára vzduchovú komoru.
2 – Kostra pneumatiky (textilné vlákna)
Táto kostra sa skladá z tenkých textilných vlákien, ktoré sú prilepené ku kaučuku. Tieto vlákna predstavujú kľúčový stavebný prvok pneumatiky a zaisťujú jej odolnosť proti tlaku. V kostre osobnej pneumatiky nájdeme približne 1400 vlákien, ktoré môžu odolať sile až 15 kg.
3 – Pätka a ochranná vrstva pätky
Jej úlohou je prenášať točivý moment motora a brzdenia z disku pneumatiky až na styčnú plochu pneumatiky s vozovkou.
4 – Pätkové lano
Pätka je vystužená oceľovým lankom, ku ktorému sú ukotvené jednotlivé vložky kostry. Unesie až 1800 kg bez rizka pretrhnutia.
5 – Bočnice
Bočnice sú z ohybnej gumy a chránia pneumatiku pred nárazmi, ktoré by mohli poškodiť jej kostru, ako sú napríklad nárazy o chodník. Miesto, kde sa pneumatika dotýka disku, je spevnené tvrdou gumou.
6 – Oceľové nárazníky.
Sú tvorené veľmi tenkými, ale pevnými oceľovými vláknami. Oceľové vlákna krížia tkaninu a tvoria s ňou výstužné trojuholníky. Táto metóda, ktorá sa nazýva triangulácia, prispieva k pevnosti koruny.
Tieto nárazníky obopínajú pneumatiku po celom jej obvode a plnia niekoľko funkcií:
– Okolo obvodu pneumatiky musia mať dostatočnú pevnosť, aby neboli deformované odstredivou silou a za všetkých podmienok zachovávali pôvodný priemer pneumatiky.
– Rovnako musia byť pevné aj v priečnom smere, aby odolávali tlakom pri zmene smeru jazdy. Zároveň však musia byť dostatočne pružné v zvislom smere, aby „absorbovali” deformácie spôsobené nerovnosťami povrchu a inými prekážkami.
Pri výrobe týchto vrstiev treba prilepiť oceľ ku gume. To je síce veľmi ťažké, ale spoločnosti Michelin sa podarilo docieliť dokonalú súdržnosť medzi týmito rôznorodými materiálmi, čo je bezpodmienečným predpokladom úspechu.
7 – Nulový nárazník
Nulový nárazník umožňuje pneumatike zachovávať jej profil bez ohľadu na rýchlosť jazdy a minimalizovať jej zahrievanie. Väčšinou sa skladá z nylonových vlákien umiestnených po celom obvode pneumatiky zvisle na jej kostru, aby nebol deformovaný odstredivou silou.
8 – Behúň
Behúň sa nachádza na kostre pneumatiky. Táto časť pneumatiky je v kontakte s vozovkou a disponuje konkrétnym dezénom. Na mieste kontaktu s vozovkou musí byť behúň schopný odolávať značným tlakom. Zmes behúňa musí byť priľnavá ku všetkým typom povrchu, musí odolávať opotrebovaniu a mala by sa čo najmenej zahrievať.

A teraz zostáva už len vytvarovať vzorku dezénu a všetky vyššie spomenuté polotovary vulkanizovať do jedného výsledného produktu, ktorým je súvislá pneumatika.